2012/07/21

Tidnings Artikel Aftonbladet 2010

Noll publikkontakt - Skrivet av Rasmus Fleischer författaren till boken "Det postdigitala manifestet"