2012/07/31

Jordans Secondlife Instruktions blogg

Steg 1 är väldigt viktig då det beskriver hur man får in ljud in i datorn. Steg 2 tar upp hur man skapar en avatar i Secondlife men även "BUTT" som är ett gratis program som behövs för att kunna streama ut musiken i Secondlife. Steg 3 handlar om hur man skaffar sig virtuella instrument i Secondlife. Steg 4 handlar om mer detaljerat hur man sätter upp stream i Secondlife. Steg 5 - Hur man marknadsför sig som artist när man använder Secondlife. Steg 6 - Avslutar det hela med hur man skapar som artist en egen grupp.