2012/07/27

Tidnings Artikel DN 2007

Riktigt bra sammanfattning av Anders Rydell som tog en titt av bl annat hur man spelar live musik i Secondlife.