2012/07/31

Jordans Secondlife Instruktions blogg

Steg 1 är väldigt viktig då det beskriver hur man får in ljud in i datorn. Steg 2 tar upp hur man skapar en avatar i Secondlife men även "BUTT" som är ett gratis program som behövs för att kunna streama ut musiken i Secondlife. Steg 3 handlar om hur man skaffar sig virtuella instrument i Secondlife. Steg 4 handlar om mer detaljerat hur man sätter upp stream i Secondlife. Steg 5 - Hur man marknadsför sig som artist när man använder Secondlife. Steg 6 - Avslutar det hela med hur man skapar som artist en egen grupp.

2012/07/30

Second Life Rocks (Wired)

Intressant artikel skrivet av Robert Andrews som tar upp fördelar med Virtuella Live spelningar.

2012/07/28

Live Performance - Wiki Secondlife

Wiki Secondlife förklarar olika sorts live uppträdande såsom DJ eller live artister (på engelska)

How to Play a Live Gig in Secondlife

WikiHow beskriver på engelska i sju olika steg vad som behövs för att kunna spela live musik i Secondlife.

2012/07/27

Tidnings Artikel DN 2007

Riktigt bra sammanfattning av Anders Rydell som tog en titt av bl annat hur man spelar live musik i Secondlife.

2012/07/17

Mankind Tracer alias Seth

Känd artist i Secondlife som har spelat live sedan 2006